Mixkvartett

 

Den mixade kvartettävlingen är det senaste tillskottet inom barbershoptävlandet, och växer snabbt i popularitet. Sverige har på kort tid blivit ett ledande land i denna tävlingsgren, internationellt. Nu har du chansen att tävla i de första Nordiska Mästerskapen i mix! Tävlingen är öppen för kvartetter med både manliga och kvinnliga sångare. Det måste finnas minst en sångare av varje kön i kvartetten och alla måste vara registrerade medlemmar av sin respektive barbershoporganisation (dvs SNOBS eller Nordic Light Region). Ingen sångare får delta i mer än en kvartett i den mixade kvartettävlingen, där man tävlar med två sånger. Att notera är att det i denna tävlingen kommer finnas två extra mikrofoner ca 2 meter vardera sida om centermikrofonerna, så man kan utnyttja scenen till att framträda i fler positioner. Detta är på det vis BHS International gjort de senaste åren.

TÄVLINGSRESULTAT

Komplett detaljerat tidsschema för tävlande

Detailed schedule for contestants

Startordning SNOBS Mixed contest

Order of appearance mixed quartets

 

Registreringsblankett

Tävlingsanmälan (finns även i konventbrevet):

Tävlingsanmälan

Tävlingsregler Mixad kvartett:

Tävlingsregler