Mixkvartett

 

De mixade tävlingarna är ännu relativt nya inom barbershoptävlandet, men växer snabbt i popularitet. Sverige har på kort tid blivit ett ledande land i denna tävlingsgren, internationellt. Nu har du chansen att tävla i de Nordiska Mästerskapen i mix! Tävlingen är öppen för kvartetter och körer med både manliga och kvinnliga sångare. Det måste finnas minst en sångare av varje kön i kvartetten, i en kör måste det finnas minst 25% av vardera kön och alla måste vara registrerade medlemmar i SNOBS. Ingen sångare får delta i mer än en kvartett i den mixade kvartettävlingen. I mixtävlingarna tävlar med två sånger bedömda enligt BHS regler. Att notera är att det i mixkvartettävlingen kommer finnas två extra mikrofoner ca 2 meter vardera sida om centermikrofonerna, så man kan utnyttja scenen till att framträda i fler positioner. Detta är på det vis BHS International gjort de senaste åren.

TÄVLINGSRESULTAT

Komplett detaljerat tidsschema för tävlande

Coming…

Startordning SNOBS Mixed contest

Coming…

 

Tävlingsanmälan (finns även i konventbrevet):

Här

Registreringsblankett till konventet:

Coming…

Tävlingsregler Mixad kvartett:

Tävlingsregler