Mixkvartett

Den mixade kvartettävlingen är det senaste tillskottet inom barbershoptävlandet, och växer snabbt i popularitet. Sverige har på kort tid blivit ett ledande land i denna tävlingsgren, internationellt. Nu har du chansen att tävla i de första Nordiska Mästerskapen i mix! Tävlingen är öppen för kvartetter med både manliga och kvinnliga sångare. Det måste finnas minst en sångare av varje kön i kvartetten och alla måste vara registrerade medlemmar av sin respektive barbershoporganisation (dvs SNOBS eller Nordic Light Region). Ingen sångare får delta i mer än en kvartett i den mixade kvartettävlingen, där man tävlar med två sånger. Att notera är att det i denna tävlingen kommer finnas två extra mikrofoner ca 2 meter vardera sida om centermikrofonerna, så man kan utnyttja scenen till att framträda i fler positioner. Detta är på det vis BHS International gjort de senaste åren.

TÄVLINGSRESULTAT

Komplett detaljerat tidsschema för tävlande (kommer i april)

Detailed schedule for all contestants

Startordning NordicMix quartet contest

 Registreringsblankett

Tävlingsanmälan (finns även i konventbrevet):

Tävlingsanmälan

Tävlingsregler Mixad kvartett:

Tävlingsregler